Патронний фільтр (Патент на винахід №54415)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Патронний фільтр складається з циліндричного корпуса, конічного днища, кришки, перфорованої плити, патронних фільтруючих елементів, патрубків, дроту, що має в перерізі трапецієвидну форму, еластичної кільцевої вставки, механізму для генерації механічних коливань. A cartridge filter consists of a cylindrical body, a conical bottom, a cover, a perforated plate, cartridge filter elements, pipes, a wire having a trapezoidal shape in cross section, a flexible ring insert, a mechanism for generating mechanical vibrations.

Опис

Ключові слова

фільтр, суспензія, корпус, кришка, filter, suspension, body, cover, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент №54415 UA, МПК B01D 29/11 (2006.01) Патронний фільтр / Пономаренко В. В., Марченко О. В.; заявник - Національний університет харчових технологій . — а 201004791; заявл. 21.04.2010; опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21, 2010 р.

Зібрання