Особливості розвитку міжнародного менеджменту в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Процеси глобалізації та міжнародного співробітництва на всіх рівнях обумовлюють розвиток будь-якої країни у сучасному світі. Завдяки переходу більшості постіндустріальних країн до відкритої економіки, розвитку народного підприємництва розвивалася й інтернаціоналізація управління. Тому, виникло багато питань щодо управлінської теорії та практики. Globalization and international cooperation at all levels cause the development of any country in the world today. Due to the transition to post-industrial countries most open economy, development of the business developed and internationalization of management. Therefore, there are many issues on management theory and practice.

Опис

Ключові слова

особливості розвитку, міжнародний менеджмент, економіка, features of, the international management, economy, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Сазонова, А. Особливості розвитку міжнародного менеджменту в Україні / Анастасія Сазонова, Ольга Литвинюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 126-127.