Актуальні проблеми економічного зростання в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досягнення економічного зростання є необхідною умовою вирішення в Україні більшості соціально-економічних проблем. Одним з важливіших напрямків економічного зростання вважається становлення та ефективне функціонування інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання.Achieving economic growth is a necessary condition to solve Ukraine most socio-economic problems. One of the most important areas of economic growth is considered to be the establishment and effective functioning of the innovation-investment model of economic growth.

Опис

Ключові слова

соціально-економічні проблеми, економічне зростання, бюджет, socio-economic problems, economic growth, budget

Бібліографічний опис

Сигиденко, В. В. Актуальні проблеми економічного зростання в Україні / В. В. Сигиденко // Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі : програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 25 – 26 жовтня 2012 р. — К. : НУХТ, 2012. — С. 47-48.