Культивування Streptomyces peucetius для одержання доксорубіцину

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології і мікробіології, доксорубіцин, Streptomyces peucetius 33-24, біосинтез, протипухлинний антиобітик, технологічна схема, апаратурна схема

Бібліографічний опис

Кукурудза, Д. В. Культивування Streptomyces peucetius для одержання доксорубіцину : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 162 Біотехнології та біоінженерія / Дмитро Васильович Кукурудза ; наук. керівник Світлана Миколаївна Тетеріна. – Київ, 2022. – 96 с.