Особливості визначення регульованої ціни на підприємствах харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Процедура встановлення планової собівартості продукції має особливості для кожного підприємства. Планову калькуляцію зі встановленою ціною необхідно періодично звіряти із фактичною калькуляцією. How to install the planned cost of production has features for each company. Planned calculation with a fixed price should periodically compare with the actual calculation.

Опис

Ключові слова

харчова промисловість, собівартість продукції, регулювання цін, food industry, cost of production, price regulation, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Духновська, Л. М. Особливості визначення регульованої ціни на підприємствах харчової промисловості / Л. М. Духновська // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 729.