Мікробіологічні показники рослинних екстрактів для виробництва морозива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті представлені результати мікробіологічних досліджень водних екстрактів рослин, які містять фенольні сполуки і можуть бути використані при виробництві морозива. Встановлено антимікробну активність екстрактів гібіскусу, троянди, котовника і лаванди по відношенню до патогенних тест-культур. Антимікробну дію найбільш ефективних екстрактів троянди і гібіскуса можна пояснити великою кількістю фенольних сполук (0,149 і 0,140 мг/см3) порівняно з екстрактами лаванди і котовника (0,085 і 0,132 мг/см3). Проведена перевірка на відповідність мікробіологічних показників вимогам ДСТУ на морозиво молочне і молочно-овочеве з рослинними екстрактами. Доведено, що використання рослинних екстрактів покращує мікробіологічні показники сумішей і морозива різних видів. Селективність антимікробної впливу досліджуваних екстрактів щодо спороутворюючих мікроорганізмів матиме практичне значення в технології виготовлення морозива для істотного поліпшення його мікробіологічних показників.
The microbiological studying results of plant aqueous extracts, which contain phenol compounds and can be used in the ice cream production, are presented in this article. The antimicrobic action on pathogenic stains of hibiscus, rose, lavender and catnip aqueous extracts has been determined. The antimicrobial action of the most effective extracts of rose and hibiscus can be explained plenty of phenolic compound (0,149 and 0,140 mg/cm3) comparatively with the extracts of lavender and catnip (0,085 and 0,132 mg/cm3).The microbiological characteristics of ice cream, produced with plant extracts and vegetable raw material, have been compared to the same standard characteristics. It has been established that plant extract improve the microbiological characteristics of different kinds of ice cream. Selectivity of antimicrobial influence of the probed extracts relatively of spore-forming bacteria will be a practical signify in technology of making of ice-cream for the substantial improvement of his microbiological indexes.

Опис

Ключові слова

рослинні екстракти, plant extracts, мікробіологічні показники, антимікробна активність, морозиво, microbiological characteristics, antimicrobic action, ice cream, кафедра біотехнології і мікробіології, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології харчування та ресторанного бізнесу

Бібліографічний опис

Мікробіологічні показники рослинних екстрактів для виробництва морозива / Г. Є. Поліщук, О. В. Гулак, А. В. Згурський, М. М. Антонюк // Біотехнологія. – 2011. – Т. 4, № 2. - С. 95-99.

Зібрання