Значення та роль культурно-пізнавального туризму в організації туристичної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розкриті питання значення та ролі культурно-пізнавального туризму в організації туристичної діяльності. Раскрыты вопросы значения и роли культурно-познавательного туризма в организации туристической деятельности. The questions of importance and role of cultural-cognitive tourism in the organization of tourism activity are discussed.

Опис

Ключові слова

туризм, культурно-пізнавальний туризм, туристичне підприємство, кафедра туристичного та готельного бізнесу, культурно-познавательный туризм, туристическое предприятие, tourism, cultural and cognitive, tourist enterprise

Бібліографічний опис

Сущенко, В. Значення та роль культурно-пізнавального туризму в організації туристичної діяльності / В. Сущенко, Л. В. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – С. 529.