Проблеми впровадження кредитно-модульної системи та діагностика математичних знань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Аналізується вплив кредитно-модульної системи на навчальний процес і пропонується методика діагностики математичних знань студентів. The influence of credit-modular system for the learning process and the technique of diagnostic math students.

Опис

Ключові слова

математика, кредитно-модульна система, діагностика знань, mathematics, credit-modular system, diagnostic knowledge, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Мартиненко, М. А. Проблеми впровадження кредитно-модульної системи та діагностика математичних знань / М. А. Мартиненко, Т. В. Зінченко, Л. Г. Новаковська // Тези наукових конференцій, Харків, ХДУХТ. - 2009. - С. 361-362.