Пошук «фіолетової корови» в діяльності ПАТ «Галактон»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається сутність поняття «фіолетова корова». Доводиться, що йдеться про створення такого продукту, який не можна залишити без уваги, пройти повз. Обґрунтовується необхідність пошуку «фіолетової корови» в діяльності підприємства. We consider the essence of the concept of "purple cow". Proved that refers to the creation of such a product which can not be left unattended, to pass. The necessity of search for "purple cow" in the enterprise.

Опис

Ключові слова

інновації, задоволення споживача, видатний маркетинг, innovations, customer satisfaction, outstanding marketing, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Москаленко, К. О. Пошук «фіолетової корови» в діяльності ПАТ «Галактон» / К. О. Москаленко, Т.Г.Бєлова // Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2015 : materialy XI Miedzynarodowej naukowi–praktycznej konferencji. – Przemysl : Nauka і studia, 2015. – Vol.2. -С. 65-66.