Охорона довкілля – обов’язкова умова впровадження інноваційних технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У цій роботі досліджено ефективність адсорбентів природних мінералів для очищення питної води від твердих речовин, хлоридів, нітратів, сульфатів та заліза. Це покращує прозорість, смак і запах. Ці результати виправдовують використання адсорбентів для очищення промивної води у виноробній промисловості, а також покращення показників якості води, призначеної для пиття. This paper investigated the effectiveness of natural minerals adsorbents for purification of drinking water from solids, chlorides, nitrates, sulfates, and iron. This improves transparency, taste and smell. These results justify the use of adsorbents to clean washing water in the wine industry as well as improvement of quality indicators of water intended for drinking.

Опис

Ключові слова

питна вода, природні дисперсні мінерали, очищення, drinking water, natural minerals disperse, cleaning, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Mельник, Л. М. Охорона довкілля – обов’язкова умова впровадження інноваційних технологій / Л. М. Мельник, Т. В. Шейко // Стратегия качества в промышленности и образовании : материалы VI международной конференции, 4-11 червня 2010 р. - Т. 1. – С. 180-181.