Універсальний фізіотерапевтично-мікрохірургічний прилад

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій «високочастотний деактиватор запальних процесів слизової оболонки ротової порожнини» можна використовувати в терапевтичній стоматології для усунення запалення та больових симптомів слизової оболонки, як один із етапів при комплексному лікуванні та профілактики захворювання пародонту. Пристрій складається з недорогих деталей, має невеликі розміри і може використовуватись мобільно, завдяки використанню акумуляторного живлення може заряджатись від будь-якого зарядного пристрою, також від альтернативного, що дозволяє використовувати пристрій в екстремальних чи польових умовах. Завдяки відсутності негативних побічних ефектів та абсолютно безболісній процедурі, пристрій можна використовувати навіть в дитячій стоматології. Для впровадження пристрою у виробництво потрібно пройти сертифікацію та провести апробацію на кафедрах терапевтичної стоматології. The device "high-frequency deactivator of the inflammatory processes of the oral mucosa" can be used in therapeutic dentistry to eliminate inflammation and pain symptoms of the mucous membrane, as one of the stages in the complex treatment and prevention of periodontal disease. The device consists of inexpensive parts, small in size and can be used mobile, due to the use of battery power can be charged from any charger, as well as from an alternative, which allows the device to be used under extreme or field conditions. Due to the absence of negative side effects and absolutely painless procedure, the device can be used even in pediatric dentistry. For the introduction of the device into production it is necessary to pass the certification and conduct approbation at the departments of therapeutic stomatology.

Опис

Ключові слова

кафедра фізики, терапевтична стоматологія, запальні процеси, слизова оболонка ротової порожнини, губний герпес, високочастотний струм, erapeutic dentistry, mucous membrane of the oral cavity, inflammatory processes, labial herpes, high-frequency current

Бібліографічний опис

Універсальний фізіотерапевтично-мікрохірургічний прилад / К. Рівна, Т. Бєляєва, І. В. Гуцало, С. І. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 82 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч.2. – С. 379.