Філософія їжі: сучасні погляди на мистецтво харчування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Філософія їжі розглядається як один із способів пізнання ідентичності національної культури. Вона розглядає питання обробки, зберігання і використання харчових ресурсів та місце їжі в національній культурі харчування. Протягом XX-ХХІ сторіччя, у зв'язку з розвитком цілого ряду як прикладних, так і теоретичних наук, осмислення їжі, трапези, питань вирощування, розподілу й споживання їжі здійснювалося у сферах кулінарії, Ресторанного господарства, економіки, соціології, антропології, психології, естетики та інших. Philosophy of food is regarded as one of the ways of knowing the identity of the national culture. It addresses issues of processing, storage and use of food resources and place the food in the national food culture. During the XX-XXI century in connection with the development of a range of both applied and theoretical Sciences, understanding food, meal, production, distribution and consumption of food was carried out in the areas of culinary, restaurant management, еconomics, sociology, anthropology, psychology, aesthetics and others.

Опис

Ключові слова

філософії їжі, philosophy of food, мистецтво харчування, the art of eating, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Медвідь, І. М. Філософія їжі: сучасні погляди на мистецтво харчування / І. М. Медвідь, М. Г. Кітов // Дні науки філософського факультету – 2017 : Міжнародна наукова конференція, 25-26 квітня 2017р. : [матеріали доповідей та виступів]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017. – Ч. 1. - С. 131-133.