Адаптивна система керування температурним режимом роботи колонної дифузійної установки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Рассмотрены круг факторов и их влияние на обеспечение продовольственной проблемы. Проанализированы структура общих доходов и расходов домохозяйств Украины. Предложены необходимые изменения в фискальной политике государства. Розглянуто коло факторів та їх вплив на забезпечення продовольчої проблеми. Проаналізовано структура загальних доходів та витрат домогосподарств України. Запропоновано необхідні зміни у фіскальній політиці держави. Сonsidered range of factors and their impact on the provision of food problems. The structure of total revenue and expenditure for Ukraine. A necessary changes in fiscal policy of the state

Опис

Ключові слова

витрати, фіскальна політика держави, фактори впливу, доход, expenses, fiscal policies, pressure, income, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Кундєєва, Г. О. Актуальні проблеми економіки України: продовольча безпека / Г. О. Кундєєва // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комютерних технологій : матеріали VII наук.-техн. конф. – Львів: Львівська політехніка, 2011. – С. 36-38.