Лінія для виготовлення пет-пляшок (Патент на винахід №109545)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій належить до засобів для виготовлення пустотілих виробів типу пластикових місткостей для рідин методом роздування з витягуванням попередньо нагрітих преформ із поліетилентерефталату. The device belongs to the means for manufacturing hollow products such as plastic containers for liquids by blow molding with the extraction of preheated polyethylene terephthalate preforms.

Опис

Ключові слова

кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, лінія, виготовлення, пет-пляшка, line, manufacturing, pet bottle

Бібліографічний опис

Патент UA 109545 C2, МПК B29C 31/08 (2006.01) B29C 33/34 (2006.01) B29C 33/44 (2006.01) B29C 39/04 (2006.01) B29C 39/36 (2006.01) B29C 49/02 (2006.01) B29C 49/28 (2006.01) Лінія для виготовлення пет-пляшок/ Волчко А. І., Волчко А. А., Дубовік Є. С., Кривопляс-Володіна Л. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № a 2012 14244 ; заявл. 13.12.2012 ; опубл. 10.09.2015, Бюл. № 17, 2015 р.

Зібрання