Оцінювання якості систем пожежної безпеки виробничих об'єктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі наведено методику оцінювання якості систем пожежної безпеки виробничих об'єктів. Для цього необхідно проводити розрахунок розвитку пожежі та доцільність вибору системи пожежної сигналізації. Обладнання виробничих об’єктів підприємств такими системами дає змогу на ранній стадії запобігати виникненню надзвичайних ситуацій і своєчасно вживати заходи із пожежогасіння. In the paper the method of evaluating the quality of fire safety of industrial facilities. This requires the calculation of fire and appropriateness of the choice of the fire alarm. Machinery production facilities of such systems allows early prevention of emergency situations and take timely measures to fire.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, пожежа, безпека, сповісники, горіння, fire, safety, alarm, burning

Бібліографічний опис

Семенюк, Ю. М. Оцінювання якості систем пожежної безпеки виробничих об'єктів/ Ю. М. Семенюк, Н. В. Володченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 83-а Міжнародна наук. конф. студ., аспір. і молод. вчених, 5–6 квітня 2017 р. - К., 2017. – Ч. II. - С. 317.