Організація виробництва та планування діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методичні вказівки розроблені з метою засвоєння теоретичних знань з основних питань сучасної організації виробництва та планування діяльності підприємства.
Guidance designed to mastering knowledge on major issues of the modern organization of production and planning company

Опис

Ключові слова

лекційні та практичні заняття, lectures and practical classes, курсовий проект, контрольна робота, питання до іспиту, course design, control work, questions for the exam, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Мостенська, Т. Л. Організація виробництва та планування діяльності підприємства : метод. вказівки до вивчення дисц., проведення практич. занять та викон. курсового проекту і контрол. роботи для студ. напряму 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навч. / Т. Л. Мостенська, Т. В. Рибачук-Ярова, О. Ю. Межинська. - К. : НУХТ, 2010. - 78 с.