Розробка нового виду морозива, збагаченого білком

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Білки відіграють надзвичайно важливу роль у виробництві морозива, оскільки є ефективними емульгаторами та піноутворювачами. Під час визрівання, фризерування та загартування гідратовані білки також підвищують в’язкість сумішей та покращують консистенцію морозива шляхом обмеження розмірів кристалів льоду та підвищення їх стабільності. Proteins play an extremely important role in ice cream production as they are effective emulsifiers and foaming agents. During maturing, milling and quenching, hydrated proteins also increase the viscosity of mixtures and improve the consistency of ice cream by limiting the size of ice crystals and increasing their stability.

Опис

Ключові слова

морозиво, гідратовані білки, казеїнат натрію, ice cream, hydrated proteins, sodium caseinate, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Розробка нового виду морозива, збагаченого білком / О. В. Кочубей-Литвиненко, Г. Є. Поліщук, Т. В. Осьмак, А. П. Михалевич // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 214–215.