Ефективна діяльність підприємства - шлях до конкурентоспроможності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

 Ефективність функціонування підприємства є підґрунтям, основою длязабезпечення конкурентоспроможності підприємства. Ефективність функціонування підприємства відображає оцінку його результативності,продуктивність на основі співвідношення витрат і результату, ступінь досягнення цілей підприємства, наявність передумов до стійкої життєдіяльності у конкурентному ринковому середовищі, а конкурентоспроможність означає його здатність до ефективної господарської діяльності і забезпечення прибутковості в умовах конкурентного ринку, яка відбиває ступінь реалізації цілей підприємства у його взаємодії з оточенням

Опис

Ключові слова

підприємство, конкурентоспроможність, переробна галузь, предприятие, конкурентоспособность, перерабатывающая отрасль, competitiveness, enterprise, processing industry, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Бевз, В. В. Ефективна діяльність підприємства - шлях до конкурентоспроможності / В. В. Бевз // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-22 листопада 2013 р. : тези доповідей. – К. : НУХТ, 2013. – Режим доступу : https://library.nuft.edu.ua/inform/2013_Pidvyshchennya_efektyvnosti_diyalnosti_pidpryyemstv.pdf