Фармакогностична ланка у створенні гомеопатичних і фітотерапевтичних препаратів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Автори порівняли науки, що вивчають лікарські рослини (ЛР) – фармакогнозію, фітотерапію та гомеопатію Проаналізували сучасні можливості фармакогноста, гомеопата та фітотерапевта на шляху від проведення культивування ЛР, їх заготівлі, стандартизації, збереження в умовах аптеки (чи аптечного складу) до застосування певного лікувально-профілактичного засобу – гомеопатичного чи фітотерапевтичного. The authors compared the sciences studying medicinal plants - pharmacognosy, phytotherapy and homeopathy. They analyzed the modern possibilities of the pharmacologist, homeopath and phytotherapist on the way from the cultivation of LR, their procurement, standardization, preservation in the conditions of a pharmacy (or pharmacy warehouse) to the use of a certain therapeutic prophylactic Means - homeopathic or phytotherapeutic.

Опис

Ключові слова

кафедра харчової хімії, лікарська рослина, фітопрепарати, гомеопатія, medicinal plant, рhytopreparations, homeopathy

Бібліографічний опис

Фармакогностична ланка у створенні гомеопатичних і фітотерапевтичних препаратів / В. О. Кучмістов, В. В. Шматенко, В. В.Руденко, О. І. Майборода // Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine : International research and practice conference, April 28–29, 2017, Lublin (Poland). - 2017. - C. 154-157