Продовольча сфера України: ринок м’яса та м’ясопродуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто внесок м’ясної промисловості у продовольчу сферу України, зазначено проблеми якості продукції м’ясної промисловості, загострено питан ня щодо використання ГМО у виробництві м’ясопродуктів, запропоновано заходи щодо посилення продовольчої безпеки стосовно м’яса та м’ясопродуктів.
The contribution meat industry in the food sector of Ukraine, Highlight issues of product quality meat industry, especially the problem of the use of GMOs in the production of meat products, proposed measures to enhance food safety for meat and meat products

Опис

Ключові слова

генетично модифікована продукція, продовольча безпека, фізіологічна норма споживання, genetic modyfytsyrovannaya Products, rodovolstvennaya security, fyzyolohycheskaya rate potreblenyya, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Кундєєва, Г. О. Продовольча сфера України: ринок м’яса та м’ясопродуктів / Г. О. Кундєєва // Обладнання та технології харчових виробництв : тематичний збірник наукових праць. - 2010. - Вип. 25. – С. 176-183.

Зібрання