Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Підвісні шляхи підприємств м'ясної промисловості" для студентів спеціальностей 7.090221 "Обладнання харчових виробництв" та 7.091707 "Технологія м'яса і м'ясних виробів" денної та заочної форм навчань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1997

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метою роботи є: ознайомлення з конструкціями основних типів підвісних шляхів, їх складовими частинами; вивчення методики розрахунку основних показників конвеєризованих ПШ (продуктивність, довжина, потужність двигуна приводу).
The aim is: familiarization with the designs of the main types of false paths, they are integral parts of the study methodology calculation of key performance pipelined RV (capacity, length, engine power drive).

Опис

Ключові слова

підприємства м'ясної промисловості, лабораторна робота, enterprise meat industry, laboratory work, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Підвісні шляхи підприємств м'ясної промисловості" для студентів спеціальностей 7.090221 "Обладнання харчових виробництв" та 7.091707 "Технологія м'яса і м'ясних виробів" денної та заочної форм навчання /Упорядн.: В. М. Таран, С. Д. Беседа.: УДУХТ, 1997. - 20 с.