Специфіка медичного знання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Специфіка медичного знання визначається передусім у широкому колі проблем, які порушує медицина. Specifics of medical knowledge are determined primarily in a wide range of problems that disturb medicine.

Опис

Ключові слова

медицина, знання, medecine, knowledge, кафедра гуманітарних дисциплін, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Михалевич А. Специфіка медичного знання / А. Михалевич, М. Кітов // // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 4. – С. 79.