Подрібнювальний механізм до м'ясорізальних вовчків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Подрібнювальний механізм складається з розташованих в гільзі на шпонці решіток і ножів, які встановлено на вихідному валу. Внутрішній отвір в гільзі і отвори в решітках розташовані ексцентрично відносно осі обертання ножів, причому ексцентриситети отворів в гільзі і в решітках протилежно направлені, а величина їх дорівнює половині глибини шпонкового паза в решітках. A chopping mechanism consists of grates and knives, arranged in a case on a key, which are arranged on an output shaft. An internal opening in the case and openings in the grates are arranged eccentrically as regards to rotating of the knives with the eccentricities of the openings in the case and in the grates oppositely directed, and the value thereof is equal to a half of the depth of a key groove in the grates.

Опис

Ключові слова

решітка, ніж, гільза, grille, knife, sleeve, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Деклараційний патент № 30256 Україна, 6 A22C5/00, 17/00. Подрібнювальний механізм до м'ясорізальних вовчків / Некоз, С. О., Білий, В. І., Пушанко, М. М., Некоз, О. І. - № 98020679. - заявл. 09.02.1998, опубл. 15.11.2000, Бюл. № 6.

Зібрання