Автомат для пакування хліба в плівку, яка дихає

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Автомат для пакування хліба в плівку, яка "дихає", включає подаючий та розвантажувальний вузол для хліба, рукавоутворювач, пристосування для запечатування пакетів, який відрізняється тим, що подаючий вузол включає конвеєр подачі хліба та пристрій для виділення одиночної хлібини, виконаний у вигляді барабана з карманами для хлібини, розташованими по зовнішньому діаметру з відповідним кроком, також рукавоутворювач синхронізований з пристроєм для подачі пакувального матеріалу, який має отвір прямокутної форми, з пристроєм для подачі плівки з розміщеними мембранами через пристрій для знімання мембрани з плівки та приклеювання на рукав в місці отвору, причому збоку до рукавоутворювача примикає пристрій повздовжнього зварювання рукава, а знизу пристрій для поперечного зварювання. The machine for packing bread into a "breathable" film includes a feeding and unloading knife for bread, a sleeve maker, a device for sealing packages, characterized in that the feeding node comprises a bread conveyor and a sucker for a single loaf, made in the form of a drum the pockets for the loaves located on the outer diameter with the corresponding step, the sleeve shaper is synchronized with the packaging material delivery device having a rectangular aperture, with the film feeder placed through membranes with a device for removing membrane film and gluing in place on the sleeve opening, and the side adjacent to the device rukavoutvoryuvacha longitudinal welding sleeves, and bottom transverse welding device.

Опис

Ключові слова

кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій, корисна модель, автомат для пакування, плівка, useful model, automatic machine for packaging, film

Бібліографічний опис

Патент 94247 UA, МПК В65В 5/04 (2006.01) В65В 9/04 (2006.01) Автомат для пакування хліба в плівку, яка дихає/ Якимчук М. В., Іванова Л. І., Василенко В. О., Данько Т. О.; заявник Національний університет харчових технологій.-№ u 2014 04011; заявл. 14.04.2014; опубл. 10.11.2014, Бюл. 21, 2014 р.

Зібрання