Проблеми виходу українських підприємств на європейський ринок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Нинішня геополітична обстановка поставила перед українським бізнесом складну дилему: або він пробивається на європейські ринки, або приречений на занепад. The current political situation put before Ukrainian business difficult dilemma: either it makes its way to European markets, or doomed to decline.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, бізнес, ринок, підприємці, business, market, entrepreneurs

Бібліографічний опис

Винник, В. А. Проблеми виходу українських підприємств на європейський ринок / В. А. Винник, І. В. Ковальчук // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф., 19-20 листопада 2014 р. : тези доп. - К.: НУХТ, 2015. – С. 171-173.