Продукти мікробного синтезу для знешкодження нафтових розливів в морських акваторіях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для отримання якісного продукту, стійкого до впливу негативних зовнішніх факторів, та оптимальною економічною ефективністю виробництва пропонується порівняно дешевий біоносій. В якості біологічного носія для Pseudomonas aeruginosa NCIM 5514 найкраще підходить суміш із торфу, подрібнених стулок мідій, піску морського та подрібнених водоростей. Завдяки різній питомій вазі складових носія бактерії поступово опускаються на дно, що дозволяє сорбувати і деструктувати нафту та нафтопродукти не лише з поверхні, а й зі всієї товщі водяного шару і дна водоймищ та дозволяє отримати 100% біодеградації нафтового забруднення водойми
In order to obtain a high-quality product that is resistant to the influence of negative external factors, and with optimal economic efficiency of production, a relatively cheap biocarrier is offered. As a biological carrier for Pseudomonas aeruginosa NCIM 5514, a mixture of peat, crushed mussel shells, sea sand and crushed algae works best. Thanks to the different specific gravity of the components of the carrier, the bacteria gradually sink to the bottom, which allows sorption and destruction of oil and oil products not only from the surface, but also from the entire thickness of the water layer and the bottom of reservoirs and allows obtaining 100% biodegradation of oil contamination of the reservoir

Опис

Ключові слова

нафта, oil, кафедра біотехнології і мікробіології, загроза аварій, нафтові сорбенти, Pseudomonas aeruginosa NCIM 5514, Proteus mirabilis T2A12001, threat of increased accidents, oil sorbents

Бібліографічний опис

Філь, І. А. Продукти мікробного синтезу для знешкодження нафтових розливів в морських акваторіях / І. А. Філь, О. О. Воронцов // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : матеріали ХI Міжнародної науково-технічної конференції, м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 69–71.