Роль куратора для студентів перших курсів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Актуальність і значимість виховної роботи у вузівському соціумі в умовах інтеграції в загальносвітовий освітній простір не тільки не зменшується, а значно збільшується. Сучасному суспільству потрібні освічені, творчі, ініціативні особистості, здатні до творчої діяльності що беруть на себе відповідальність за результати цієї діяльності. The validity and relevance of the educational work in the University society in terms of integration into the global educational space, not only does not decrease, but increases significantly. Modern society needs educated, creative, proactive personality, capable of taking responsibility for the results.

Опис

Ключові слова

виховна робота, куратор, відповідальність, education, curator, responsibility, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Сірик, А. О. Роль куратора для студентів перших курсів / А. О. Сірик // Виховна робота у вищому навчальному закладі — невід’ємна складова підготовки висококваліфікованих фахівців: традиції та новаторство : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, 21 листопада 2013 р. – Київ : НУХТ. – С. 29–30.