Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Статтю присвячено дослідженню поняття та механізму управління конкурентоспроможністю підприємств. Розглянуто основні трактування конкурентоспроможності підприємства. Досліджено фактори, що забезпечують формуван-ня ефективної конкурентоспроможності підприємств в ринкових умовах. Визна-чено шляхи та методи підвищення конкурентоспроможності підприємства, ме-ханізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства. The article investigates the concept of competitiveness and the management mechanism of enterprises. Considered the basic interpretation of the competitiveness of enterprises. The factors that ensure the formation of an effective competitiveness of enterprises in market conditions. Are certain the ways and methods of improving the competitiveness of enterprises.

Опис

Ключові слова

ефективність, конкурентоспроможність, механізм, забезпечення, підприємство, формування, efficiency, competitiveness, mechanism, software, company, formation, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Данькевич, О. Г. Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Збірник наукових праць НУХТ. Економіка. № 44, 2012.– Київ: НУХТ, 2012. – С.166-173.

Зібрання