Назви українських харчових продуктів мовою сучасних ЗМІ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У досліджуваних мовних джерелах найчисленнішу групу слів становлять назви страв, випічки, кондитерських виробів, що з'явилися в українському побуті як ознака активного проникнення елементів зарубіжної масової культури. In the studied language sources are the largest group of words names dishes, baking, confectionery, appeared in Ukrainian life as sign of active penetration of foreign elements of popular culture.

Опис

Ключові слова

харчові продукти, назви продуктів, ЗМІ, food, product names, media, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Векуа, О. В. Назви українських харчових продуктів мовою сучасних ЗМІ / О. В. Векуа // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 17.