Вольове та сентиментальне начало української поезії в контексті суспільно-політичного протиборства: синергетичний аспект

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Українські вчені, торкаючись проблем історіософії, відображення національного буття у ліричних творах завжди зосереджували свою увагу на особливостях зв’язку мови, літератури та суспільства, на ментально-психологічних і духовних передумовах постання українського національного простору, що уможливлював твори з чіткою національною складовою. Ukrainian scientists, referring to concerns the philosophy of history, a reflection of national life in the lyrical works have always focused their attention on the specifics of language communication, literature and society, on the mental-psychological and spiritual contexts of the rise of the Ukrainian national space makes it possible products with a clear national component.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, поезія, синергетика, історіософія, традиція, лірика, poetry, synergy, historiosophy, tradition, lyrics

Бібліографічний опис

Векуа, О. В. Вольове та сентиментальне начало української поезії в контексті суспільно-політичного протиборства: синергетичний аспект / О. В. Векуа // Перспективные тренды развития науки: философия, литература и лингвистика, культура и искусство, архитектура и строительство, история. : монография / [авт. кол. : Афанасьев А. И., Богомолец О. В., Олексин Ю. П. и др.]. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2016. – С. 69-77.