Бюджет. Бюджетна система

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У розділі визначено соціально-економічну сутність, необхідність та призначення бюджету, принципи побудови бюджетної системи, бюджетний процес в Україні, а також видатки бюджету, його доходи та їх класифікацію.The section defines the socio-economic essence, the necessity and purpose of the budget, the principles of budget system construction, the budget process in Ukraine, as well as budget expenditures, their revenues and their classification.

Опис

Ключові слова

бюджет, бюджетна система, budget, budget system, видатки, expenditures, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Бойко, С. В. Бюджет. Бюджетна система / С. В. Бойко // Фінанси : підручник ; за наук. ред. П. І. Юхименка, С. В. Бойко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – С. 151–193.

Зібрання