Фінанси для фінансистів

Анотація

У підручнику розкривається теорія фінансів, розрахована на 360 навчальних годин (10 кредитів ECTC). Зміст підручника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності фінансів, їх функцій, ролі в економічному житті суспільства, завдань та основних напрямів сучасної фінансової політики, проблем її реалізації за допомогою фінансового механізму. Окремі розділи підручника присвячені вивченню особливостей міжнародних фінансів, фінансів суб’єктів господарювання, домогосподарств, страхових компаній, країн Європейського Союзу. Підручник буде корисним викладачам, аспірантам та всім, хто бажає професійно знати все про фінанси.

Опис

Ключові слова

фінанси, finance, фінансове право, кафедра фінансів, фінансова політика, financial policy, податки, taxes, бюджет, budgets, місцеві фінанси, local finances, кафедра економічної теорії, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Фінанси для фінансистів : підручник / К. В. Багацька, О. А. Гнатенко, Т. А. Говорушко та ін. ; за заг. ред. Т. А. Говорушко – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 612 с.

Зібрання