Колонний дифузійний апарат (Патент на винахід № 921)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1993

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Колонний дифузійний апарат, який відрізняється тим, що, з метою підвищення продуктивності апарату, нижня твірна поперечного перерізу кожної лопаті описується рівнянням. Extraction tower, characterized in that, to improve the performance of the machine, the lower generatrix cross section of each blade is described by Eq.

Опис

Ключові слова

корпус, body, колонний дифузійний апарат, column diffusion apparatus, лопать, blade, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 921 UA, SU 1209718, A1 4 C 13 D 1/10. Колонний дифузійний апарат / Пушанко М. М., Серьогін О. О., Слива Г. М., Кухар В. Н. ; заявник Серьогін Олександр Олександрович. - № 3654557/SU ; заявл. 21.10.1983 ; опубл. 15.12.1993, Бюл. № 2, 1993 р.

Зібрання