Економічна глобалізація як наука, складовою якої є сфера інтелектуальної власності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається новий напрямок розвитку, до якого віднесено науку глобалістику, а по відношенню до економіки–економічну глобалізацію, де присутня наука інноватика, яка спирається на теорію і методологію інтелектуального капіталу, що спонукає до вибору курсу на формування відкритої економіки та інтеграцію у світові економічні структури. Зазначено, що оновлення економіки України проходить під тиском формування і реалізації національної інноваційної системи, створення виробничих систем нового покоління,комерціалізації інтелектуальної власності, прискорення темпів трансформації та капіталізації світової економіки на різних її рівнях та в цілому у цивілізаційному середовищі.

Опис

Ключові слова

eкономічна глобалізація, інноваційно-цільова стратегія, інноваційно-інтелектуальний напрям, четверта промислова революція, economic globalization, innovation-target strategy, innovation-intellectual direction, the fourth industrial revolution

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Б. Економічна глобалізація як наука, складовою якої є сфера інтелектуальної власності / О. Б. Бутнік-Сіверський // Питання інтелектуальної власності : матеріали науково-практичної конференції. - 2017 – С. 73 – 80.