Вакуумне охолодження рідин і рідиновмістких середовищ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виконано аналіз фізичного підґрунтя і наслідків вакуумування рідинних і рідиновмістких середовищ. Розроблено математичну модель динаміки охолодження вакуумованих середовищ.
The analysis of physical principles and the consequences of pumping out the liquid-liquid and water-containing environments. A mathematical model of the dynamics of cooling evacuated environments.

Опис

Ключові слова

вакуум, термодинаміка, рівновага, адіабатне кипіння, охолодження, модель, equilibrium, vacuum, adiabatic boiling, cooling, model, thermodynamics, кафедра електропостачання і енергоменеджменту, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Піддубний В. А. Вакуумне охолодження рідин і рідиновмістких середовищ / В. А. Піддубний, В. М. Криворотько, В. Д. Йовбак // Харчова промисловість. – 2011. – № 11. – С. 39-41.

Зібрання