Культивування мікроводоростей на стічних водах харчових виробництв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1997

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

біогаз, biogas, мікроводорості, стічні води, радіонукліди, патогенна мікрофлора, біомаса, анаеробне оброблення, spirulina platensis, algae, waste water, radionuclides, pathogens, biomass, anaerobic treatment, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Рибак, А. О. Культивування мікроводоростей на стічних водах харчових виробництв / А. О. Рибак, А. І. Салюк // Міжнародна науково-технічна конференція "Розроблення та впровадження прогресивних ресурсоощадних технологій та обладнання в харчову та переробну промисловість" : тeзи доповідей, 21-24 жовтня 1997 р. УДУХТ.