Моделювання стратегій фінансування оборотних коштів підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

оборотні активи, стратегія фінансування, фінанси, кафедра фінансів, finances, current assets, financing strategy

Бібліографічний опис

Роганова, Г. О. Моделювання стратегій фінансування оборотних коштів підприємств / Г. О. Роганова // Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 трав. 2011 р. – Донецьк : ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2011. – С. 236-239