Комплексна переробка жому цукрового буряка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Бурякоцукрова галузь характеризується накопиченням вторинних матеріальних ресурсів, до яких належить жом цукрового буряка. Перспективним і економічно виправданим є його біологічна переробка з отриманням біогазу та цінної надлишкової біомаси (дигестату), яку можливо використовувати на добриво. Нами виявлено, що жом піддається метановій ферментації в термофільному режимі (45±1,5 °С). Доза завантаження – 10 %. Тривалість бродіння – 24 доби. Ефективність біотрансформації сухих речовин 83,7 %. Вихід біогазу – 370 дм3/кг із вмістом метану 65 – 67 %. У дигестаті визначені високі концентрації цінних речовин, перш за все вітамінів групи В (вміст вітаміну В12 – 15 – 17 мкг/г). Також дигестат багатий на азотні, фосфорні, калійні сполуки, що робить його цінним для стимулювання рослин. Оброблення зерна гороху посівного розчином дигестату показало прискорений ріст корінців (на 22 – 28 %), проростків (на 23 – 32 %), енергія проростання підвищилась на 23,2 %. Ці данні свідчать про доцільність застосування розчинів дигестату як стимулятора сільськогосподарських рослин.

Опис

Ключові слова

жом цукрового заводу, метанове бродіння, біогазовий комплекс, біогаз, добриво, pulp of sugar factory, methane fermentation, biogas complex, biogas, fertilizer, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Бублієнко, Н. О. Комплексна переробка жому цукрового буряка / Н. О. Бублієнко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 106–107.