Окупація Лубенськолго району німецько-фашистськими загарбниками

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Територія Лубенщини належить до тих місцевостей Європи, які були заселені людьми ще з часів старого кам'яного віку (палеоліту). Первісні люди жили тут десятки тисяч років тому. Про це свідчить, наприклад, стоянка людини пізнього кам'яного віку біля села Гінці Лубенського району. Lubenschyny The area is one of those areas of Europe that were inhabited by people ever since the Old Stone Age (Paleolithic). Primitive people lived here thousands of years ago. This is evidenced, for instance, park late Stone Age man near the village couriers Lubenskyi area.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, війна, окупація, німецько-фашистські загарбники, war, occupation,, German fascist invaders

Бібліографічний опис

Левицька, Н. М. Окупація Лубенськолго району німецько-фашистськими загарбниками / Надія Миколаївна Левицька, Максим Наливайко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч.3. – С. 16-17