Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетенції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджується найефективніші технології у мовленнєвій підготовці студентів вищих немовних закладів освіти, аналізується досвід їх використання для формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців. The article deals with the most effective technologies in students speech training of higher non-language educational institutions, analyzes the experience of their use for the formation of future specialists foreign-language communicative competence.

Опис

Ключові слова

комунікативна компетенція, інноваційні методи, інтерактивні технології, рольові ігри, проектна методика, творче мислення, communicative competence, innovative methods, interactive technologies, role-playing games, design method, creative thinking, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Яненко, Л. П. Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетенції / Л. П. Яненко, Л. В. Юрчук // Мова і культура : наукове видання міжнародної наукової конференції. - Випуск 21, Том VI. - Київ, 2018. - С. 264-270.