Інноваційні підходи до розвитку персоналу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, підбір персоналу, креативність, персонал-технології, економічний ефект, інноваційний розвиток

Бібліографічний опис

Ткаліч, О. О. Інноваційні підходи до розвитку персоналу підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Олександр Олександрович Ткаліч ; наук. керівник Тамара Володимирівна Березянко. – Київ, 2021. – 104 с.