Проектування трудових процесів в основному виробництві підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

персонал, нормування праці, поектування трудових процесів, фотографія робочого процесу, хронометраж, проектна норма, робочий час, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Кравець, Д. В. Проектування трудових процесів в основному виробництві підприємства : дипломна робота ... бакалавра : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Дмитро Васильович Кравець ; наук. керівник Олена Вікторівна Безпалько. – Київ, 2020. – 96 с.