Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто проблеми удосконалення існуючих та створення нових енерго- та ресурсоощадних технологій для виробництва харчових продуктів на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього технологічного та енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності діяльності підприємств, а також результати науково-дослідних робіт студентів з метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців харчової промисловості. The problems of improving existing and creating new energy and resource saving technologies for food production based on modern physical and chemical methods, the use of new raw material, advanced techtech and energy saving equipment, improve the efficiency of subenterprises and the results of scientific research to improve student quality training of future professionals of the food industry.

Опис

Ключові слова

харчова промисловість, наукові здобутки, ресурсоощадні технології, функціональні продукти, food processing, functional foods, resource saving technologies, unctional foods

Бібліографічний опис

Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті. В 4 ч. : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — К. : НУХТ, 2014.

Зібрання