Багатоступеневий преддефекатор (Патент на винахід № 44241)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Багатоступеневий переддефекатор містить вертикальний циліндричний корпус з патрубками для підводу і відводу соку, подачі вапняного молока, контрлопаті, вал, перемішувальний пристрій, привід перемішувального пристрою та мішалку для змулювання осаду. До трубовала приєднана рухома ємність, а сам трубовал розділений вертикальними перегородками на сектороподібні секції різної довжини, внизу яких розміщені кругові колектори з приєднаними до них лопатями, що мають подовжені щілиноподібні отвори. A multi-stage predefecator contains vertical cylindrical body with jets for supply and removal of juice, supply of lime milk, counterblades, embankment, mixer, drive of mixer and agitator for moving the sediment. The mobile container is connected to the pipe embankment, and the pipe embankment is separated by vertical baffles into sector-shaped sections having different length, at the bottom of which the circular collectors are located, having blades, connected to them, which have longish cleft-like holes.

Опис

Ключові слова

трубовал, ємність, перегородка, лопать, shaft, container, septum, blade, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 44241, МПК C13D 3/00. Багатоступеневий преддефекатор / М. М. Пушанко, С. В. Бондаренко. - u 200904004 ; заявл. 23.04.2009 ; опубл. 25.09.2009, Бюл. № 18.

Зібрання