Використання ярих та озимих сортів ячменю для отримання світлого пивоварного солоду

Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На сьогодні солод виготовляють в основному із ярого пивоварного ячменю. Стаття присвячена використанню озимого дворядного ячменю для виробництва світлого пивоварного солоду, замість ярового. У статті досліджені фізико-хімічні показники ярого і озимого ячменю в процесі замочування та солодорощення. For today malt is made mainly from furious brewing barley. The article is devoted to the use of winterannual double-row barley for the production of light brewing malt, instead of spring. In the articles investigational physical and chemical indexes of furious and winter-annual barley are in the process of soakage and malt growing.

Опис

Ключові слова

ярий ячмінь, озимий ячмінь, замочування, солодорощення, солод, рівняння регресії, spring barley, winter barley, soaking, solodoroschennya, malt, regression equation, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Використання ярих та озимих сортів ячменю для отримання світлого пивоварного солоду / В. М. Кошова, Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра, А. В. Бартошак // Наукові праці ОНАХТ. — 2014. — Т. 46, № 2. — С. 225-227

Зібрання