Роль вапна та діоксиду вуглецю в процесах сучасної схеми очищення дифузійного соку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі досліджено очисну дію вапняного молока та взаємодії гідроксиду кальцію з нецукрами дифузійного соку в процесах попередньої та основної дефекації і адсорбційного ефекту утвореного карбонату кальцію в умовах І та ІІ сатурації в різних варіантах технологічних схем очищення. In this work the cleansing action of calcium hydroxide interaction with juice non-sugars in the pre-liming and main liming and adsorption effect of calcium carbonate formed in the first and second carbonation in the different technological variants of purification has been research.

Опис

Ключові слова

вапняне молоко, milk of lime, діоксин вуглецю, попередня та основна дефекація, І та ІІ сатурація, нецукри, carbon dioxide, pre-liming and main liming, first and second carbonation, non-sugars, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Головіна, О. В. Роль вапна та діоксиду вуглецю в процесах сучасної схеми очищення дифузійного соку / О. М. Головіна // Наукові здобутки молоді – виішенню проблем харчування людства у ХХІ століті : матеріали 78-ї Міжнародної конференції. – Київ, 2012.