Суспільна відповідальність бізнесу як основа післякризового зростання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

модель інституціональної збалансованості, корпоративна соціальна відповідальність, менеджмент, кафедра економіки праці та менеджменту, model of institutional balance, corporate social responsibility, management

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. Суспільна відповідальність бізнесу як основа післякризового зростання / Т. В. Березянко // Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 листопада 2013 р., м. Київ. – КНЕУ, 2013. – С. 69-73.