Соціальна відповідальність бізнесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Як відомо, бізнес існує в певному соціальному та політико-культурному середовищі й, звісно ж, не може ігнорувати інтереси суспільства, з якими зобов'язаний співвідносити власні інтереси. Більш того, оскільки стабільність розвитку суспільства є необхідною умовою стабільного розвитку підприємств, а отже, і ефективного їх функціонування, вони просто змушені розробляти й здійснювати заходи, що мають забезпечити стабільність. Таким чином, бізнес мусить бути соціально-відповідальним, і водночас соціальна відповідальність йому життєво необхідна. As you know, a business exists in a social, political and cultural environment and, of course, can not ignore the interests of society, which must relate their own interests. Moreover, since the stability of society is a prerequisite for sustainable development of enterprises, and hence their effective functioning, they just have to develop and implement measures to ensure stability. Thus, the business to be socially responsible, while social responsibility is vital to him.

Опис

Ключові слова

соціальне середовище, корпорація, господарювання, економіка, social environment, corporation, management, economy, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Саухіна, О. Соціальна відповідальність бізнесу / Олена Саухіна, Ірина Біла // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 35-37.