Розроблення інформаційної системи виробничого відділу підприємства «Vebel»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, інформаційна система, системний аналіз, функціональна модель, логічна модель, база даних, інтерфейс

Бібліографічний опис

Бугерчук С. С. Розроблення інформаційної системи виробничого відділу підприємства «Vebel» : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Сергій Сергійович Бугерчук ; наук. керівник Лариса Григорівна Загоровська. – Київ, 2022. – 42 с.