Методика оцінки рівня корпоративної безпеки підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У період розвитку ринкових механізмів та бурхливого розквіту підприємництва, в умовах діючої економіки в Україні досить актуальною задачею для теорії і практики господарювання є розробка і використання механізмів забезпечення безпеки розвитку українських підприємств. During the development of market mechanisms and rapid flourishing business, in terms of the current economy in Ukraine is quite urgent task for the theory and practice of management is the development and use of security mechanisms of Ukrainian enterprises.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, корпоративна безпека підприємства, господарювання, corporate security company, menage

Бібліографічний опис

Венглюк, І. В. Методика оцінки рівня корпоративної безпеки підприємства / І. В. Венглюк / Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13–14 листопада 2014 р. — К.: НУХТ, 2014. — С. 91-93.